Op deze pagina is een overzicht te zien van lopende en afgeronde projecten.

Hier onder zijn een aantal foto’s te zien van gemalen die zijn gerenoveerd met advies van TRAB.

Op de laatste 2 foto’s staat een pomp die uit elkaar is gehaald i.v.m. het vast lopen van waaier.(pomp van 110KW) Ook hier heeft TRAB advies uitgebracht voor het aanpakken van deze complexe werkzaamheden en de daarop volgend een onderhoud advies gegeven.

Overzicht
Besturing
Put
overzicht van gemaal
Overzicht minigemaal

buitenkast minigemaal
put minigemaal
Advies bij vast gelopen pomp
Pomphuis en leiding verwijderd.
Oorzaak duidelijk te zien doeken tussen waaier en stelring.
goed voorbeeld waarom er onderhoud gepleegd dient te worden aan pompen.
Dit formulier is gebruikt om de NAP gegevens van alle gemalen, overstort locaties, enz. in te meten voor een correct stelsel beheer